Energiborrning

Hur skulle det vara med en egen "oljekälla" på tomten?

En värmepump ansluten till en energibrunn ger en skön miljövänlig värme.

Ur en Energibrunn på 130 meter kan man få ut ca 26 000 kWh per år med en värmepump. Det motsvarar ca 4 000 liter olja.

 

Värmepump:

Värmepumpen kan beskrivas som en maskin som utnyttjar den "gratisvärme" som finns i mark och berggrund. Den har flera fördelar både miljömässiga och ekonomiska jämfört med traditionella uppvärmningsanläggningar. Värmepumpar med berg eller grundvatten som värmekälla tar sin värme från så kallade förnyelsebara energikällor.

 

Energibrunnen:

Borrning av en energibrunn utförs vanligen med 110 - 140 mm i diameter. Borrhålets djup beräknas efter den energimängd som din värmepump är beräknad för och som krävs för uppvärmning av ditt hus. När du satsar på en värmepump med energibrunn så satsar du på ett system som håller i flera generationer. Jämfört med t ex en oljepanna som får bytas ut efter 15- 20 år, byter du endast ut de rörliga delarna i värmepumpen under samma period.

Med en bergvärmeanläggning kan du i de flesta fall värma ditt hus i 3 år för samma kostnad som du med oljevärme betalar för 1 år.

Du höjer dessutom värdet på din fastighet.