Entreprenadborrning

  • Förankringar i jord och berg för alla behov.
  • Stålkärnepålar hammarborras 76-219 mm. Om buller, sättningar eller brist på utrymme är ett problem kan roterande borrning med diamant utföras i dim. 116-220 mm.
  • Foderrörsborrning upp till 219 mm. Även med spec. maskiner för trånga (lågt i tak) utrymmen.
  • Foderrörsborrning med diamant 116 - 168 mm, exempelvis vid sättningsrisker.
  • Injekteringsborrning i alla dimensioner.
  • Borrning för olika grundförstärkningsbehov.
  • Diamantborrning 56 - 220 mm. I betong och berg samt i vissa fall även genom jord.
  • Borrning för undersökningsändamål t ex. jord/bergsondering, geoteknisk borrning etc.

 

Ovan har några tillämpningsområden beskrivits, kontakta oss för rådfrågning och offert.